FAScynujące forum
Forum dla rodziców, opiekunów i specjalistów zainteresowanych problematyką zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży

Mam pytanie... - Jakieś statystyki FAS w Polsce

Jossarian - 2018-05-25, 10:52
Temat postu: Jakieś statystyki FAS w Polsce
Czy znane są komuś jakieś statystyki występowania FAS w Polsce?
W moim bezpośrednim otoczeniu obserwuję ostatnio zwiększenie ilości urodzeń dzieci z FAS, przypuszczam, że może to mięć związek z wprowadzeniem programu 500+.

Uważam, że bardzo dziwne jest że wprowadza się w Polsce regulacje prawne penalizujące te kilka przypadków rocznie gdy kobiety nie chcą rodzić dzieci z zespołem Downa, gdy tymczasem mamy sytuację gdzie co roku rodzą się tysiące dzieci z zespołem FAS i państwo polskie nic z tym nie robi a jeszcze nagradza pijące "matki" funduszami z 500+ na kolejne libacje. Nie mam tutaj na myśli normalnych kobiet którym się zdarzy przypadek wypicia małej ilości alkoholu w ciąży (od takich przypadków są akcje informacyjne), bo żadna normalna matka nie chce przecież zaszkodzić swojemu dziecku. Chciałbym, żeby zajęto się wreszcie przypadkami kobiet z marginesu społecznego które rzadko kiedy widuje się trzeźwe i nie przeszkadza im to wcale rodzić dzieci jedno po drugim. Jak dla mnie tego typu zachowanie powinno być karane jak opisano w Art 157a Kodeksu Karnego:

Art. 157a. § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego.

§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w §1.

Sugerowałbym tutaj zmianę z § 3, tak aby przypadki picia alkoholu czy brania narkotyków przez kobiety nie podlegały wyłączeniu z penalizacji. Praktyka mogła by być taka, że w przypadku kobiet w ciąży które notorycznie są "pod wpływem" w ramach zabezpieczenia zdrowia dziecka, można było by stosować areszt (szpital więzienny) aż do momentu urodzenia dziecka. Jeśli znalazły by się tego rodzaju statystyki to było by to znakomite uzasadnienie, że taka zmiana w prawie jest konieczna.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group